Свети Сава у Белпу

Великог српског светитеља, оца нашег Саву, 25. јануара 2015. године у храму у Белпу прославили су ученици допунске наставе на српском