Епархија

УСТАВ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

(…)

Члан 12
Српска православна црква је епископална; њена главна административна подела је на епархије, како у црквенојерархијском тако и у црквеносамоуправном погледу.

Члан 13
На челу сваке епархије стоји епархијски Архијереј, као њен непосредни поглавар. Он је, по црквеноканонским прописима, главни представник и руководилац свега црквенодуховног, живота и црквеног поретка у епархији, и управља епархијом уз помоћ свога свештенства и народа.

Члан 16
Одлуке о оснивању, називу, укидању, арондирању и седишту епархија и о установљењу и укидању положаја викарних епископа доноси Свети архијерејски сабор, споразумно са Патријаршијским саветом.

Члан 17
Епархију у црквеноадминистративном погледу чине архијерејска намесништва, црквене општине, парохије и манастири.

 

II УСТРОЈСТВО ВЛАСТИ, ТЕЛА И ОРГАНА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

(…)

6. Епархијски Архијереј

Члан 102
Епархијски Архијереј, по своме архипастирском позиву, сагласно православном: учењу и правилима црквеним, има пуну јерархиску власт у пословима вере и морала, свештенодејствовања и архипастирског старања у својој епархији.

Члан 103
Епархијски Архијереј, као непосредни поглавар и представник своје епархије, уз сарадњу свештенства и народа, управља и свестрано руководи целокупним, унутрашњим и спољашњим, верским и црквеним животом у епархији.

Члан 105
Епархијске и викарне Архијереје бира Свети архијерејски сабор под председништвом Патријарха.

Избор архијереја врши Свети архијерејски сабор кад су присутне две трећине свих епархијских Архијереја.

По извршеном избору Патријарх проглашава изабраног кандидата.

Члан 106
Новоизабраним и посвећеним Архијерејима Патријарх издаје грамату, коју потписују Патријарх и чланови Светог архијерејског синода. Грамата се објављује у званичном листу Патријаршије.

Члан 107
Сва црквена надлештва и органи у епархији потчињени су епархијском Архијереју.

Члан 111
Епархијског Архијереја може Свети архијерејски сабор са управе уклонити само по канонској осуди, или га разрешити по доказаној немоћи, или по установљном престанку једнога од услова из члана 104. као и на основу оправдане молбе за пензију.

Члан 112
Упражњеном епархијом управља администратор, кога именује Свети архијерејски синод. Избор Архијереја упражњене епархије има се извршити у року предвиђеном канонима.

Док је епископска столица упражњена, не може се започињати никакав посао који би се тицао епархиске организације, нити се могу изводити какве важне промене у пословима који су за време управљања бившег епархиског Архијереја били започети.

(Преузето из Устава СПЦ)